English Deutsch

Nacht van de Vleermuis

24 augustus 2019 19:30


Op zaterdagavond 24 augustus verzorgt de Vleermuiswerkgroep Groningen, in samenwerking met de Natuur en Milieufederatie Groningen, een lezing en een vleermuisexcursie over het terrein van de Fraeylemaborg ter gelegenheid van de Nacht van de Vleermuis.

Vleermuizen zijn heel bijzondere dieren. Het zijn zoogdieren met een mooi vachtje en de enige die echt vliegen. Met de echo’s van hun eigen geluid vinden ze feilloos hun weg in het pikkedonker. Ze slapen overdag, sommige in gebouwen, andere in bomen. Na zonsondergang worden ze wakker en vliegen dan uit naar hun favoriete eetplekken om daar zoveel mogelijk insecten te vangen. In ons land zijn ze belangrijk als insectenbestrijders; in tropische landen zijn tal van vleermuizen onmisbaar voor de bevruchting van bloemen, en het behoud van bomen en bossen.

Rond de Fraeylemaborg te Slochteren en in het tegenover gelegen Overbos zijn zeven verschillende soorten vleermuizen vastgesteld, waaronder twee zeldzame, elk soort met eigen gewoontes. Die zijn er niet altijd allemaal, maar vier soorten zijn zeker te verwachten: gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en watervleermuis. Het opsporen van deze zoogdieren gebeurt met een batdetector, een apparaatje waarmee wij de geluiden van de vleermuis voor onze oren hoorbaar maken. Iedere soort heeft zijn eigen ritme en geluid. In augustus beginnen sommige mannetjesvleermuizen met de balts: ze maken een heel apart geluid om vrouwtjes te lokken.

Het oude park bij de borg heeft de afgelopen jaren een grote dynamiek gekend: er is achterstallig onderhoud uitgevoerd, bij een storm vielen een aantal oude bomen om, essentaksterfte eist ook hier zijn tol, vrijwilligers hebben veel nieuw groen aangeplant. De excursie laat daarom ook zien hoe de vleermuizen op het herstel van de historische aanleg van het park hebben gereageerd.

Programma:
Lezing in de Werkschuur, Fraeylemaborg, Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren, aan het eind van de oprijlaan rechts. Daarna excursie onder leiding van Rients Bijlsma en Koen Breed.
19.30 uur: ontvangst met koffie/thee, 19.45-20.45 uur lezing, 20.45-22.00 excursie. Vanaf 21.00 uur zullen er al veel vleermuizen te zien zijn.

Deelname aan de excursie kan uitsluitend na aanmelding vóór donderdagavond 22 augustus via info@nmfgroningen.nl.
Het aantal deelnemers is beperkt in verband met het aantal beschikbare begeleiders en detectoren. Kosten voor deelname: volwassenen € 3,00; kinderen € 1,00.

Zie verder http://www.nachtvandevleermuis.nl/

NB: Vleermuizen houden niet van veel regen of wind: bij slecht weer gaat in ieder geval de lezing door. We beoordelen daarna of er wel kans is om buiten vleermuizen waar te nemen, bijvoorbeeld onder de bomen van het landgoed.