English Deutsch

SCHERVEN BRENGEN GELUK

07 maart 2020 T/M 07 juni 2020


Tentoonstelling.

Tijdens het werk van alledag op het landgoed Fraeylemaborg zijn de afgelopen decennia allerlei scherven gevonden. Het zijn maar fragmenten, maar ze vertellen een verhaal van eeuwenoude bewoning. In samenwerking met het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis werden deze bodemvondsten beschreven. Ook gaf het NAD objecten in bruikleen, die laten zien van wat voor soort voorwerpen de scherven deel uitmaakten. Het gaat vooral om gebruiksgoed uit de keuken, merendeels uit de 18e en 19e eeuw. U ziet tevens scherven uit de collectie van het nabijgelegen Stenenmuseum in Slochteren (Padje 1), gevonden door Kees Hartenhof in de directe omgeving van het landgoed Fraeylemaborg. Kijk op www.stenenmuseum.nl voor meer informatie.