English Deutsch

SCHERVEN BRENGEN GELUK

07 maart 2020 T/M 14 juni 2020


Tentoonstelling.

Onder de noemer Scherven brengen geluk worden toevallige bodemvondsten getoond rondom de borg. Tijdens het werk van alledag op het landgoed Fraeylemaborg zijn de afgelopen decennia allerlei scherven gevonden en ingeleverd bij de conservator. Bijvoorbeeld bij het baggeren van een gracht, de restauratie van beschoeiing, het planten van bomen of het aanleggen van kabels.

Tijdens de huidige restauratie werd het plaatsje achter de borg tijdelijk afgebroken. Onder dit plaatsje zat een oude beerput, waarin vaak kapot serviesgoed wordt aangetroffen en dat was ook hier het geval.

In samenwerking met het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis werden alle bodemvondsten beschreven. Ook gaf het NAD objecten in bruikleen, die laten zien van wat voor soort voorwerpen de scherven deel uitmaakten. Het gaat vooral om gebruiksgoed uit de keuken, merendeels uit de 18de en 19de eeuw. Het zijn maar eenvoudige fragmenten, maar ze vertellen een verhaal van eeuwenoude bewoning.

In de tentoonstelling zijn ook scherven te zien uit de collectie van het nabijgelegen Stenenmuseum in Slochteren, gevonden door amateurarcheoloog Kees Hartenhof (1920-2011) in de directe omgeving van het landgoed Fraeylemaborg.