English Deutsch

VRIENDENDAG

10 oktober 2020 10:30


Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg nodigt u van harte uit voor de Vriendendag in de grote zaal van de Fraeylemaborg.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. De ledenvergadering begint zoals gebruikelijk om 10.30 uur.

Belangstellenden welkom!