English Deutsch

VRIENDENDAG

10 oktober 2020 10:30


Vanwege maatregelen tegen het coronavirus gaat dit evenement NIET door!

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg heeft, gelet op de voorspellingen van deskundigen ten aanzien van de ontwikkeling van Covid-19 in het najaar en de daarbij aangekondigde beperkende maatregelen, besloten de geplande Vriendendag van 10 oktober 2020 niet door te laten gaan. We achten de gezondheidsrisico’s te groot.

Voor 2021 zijn de Vriendendagen gepland op zaterdag 10 april en 9 oktober.