English Deutsch

VRIENDENDAG

09 april 2022 10:30


Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg.
Met een lezing van historicus drs. Nick Kieft, ‘Hoe de Woldstreek bewoond raakte’.

Belangstellenden zijn welkom