English Deutsch
– 10 januari 2023

Fraeylemaborg zoekt vrijwilligers

De Fraeylemaborg is een museum op een dynamisch landgoed met activiteiten in de borg, het koetshuis en het park. Ook vinden er rondleidingen, school bezoeken, huwelijksvoltrekkingen, evenementen en concerten plaats. In het Koetshuis is de museumwinkel en expositieruimte. Jaarlijks komen er zo’n 100.000 bezoekers op het landgoed om van cultuur en natuur te genieten. Zonder vrijwilligers zou dit niet lukken.

Voor de ontvangst van bezoekers in de borg en het koetshuis zijn we op zoek naar nieuwe mensen.

Wat ga je doen?

– Verwelkomen van bezoekers en verstrekken van informatie
– Verkoop van entreekaarten en van producten in de museumwinkel in het Koetshuis
– Uitgifte van audioguide, speurtocht en sprokkelpad voor kinderen etc.
– Toezicht houden in de borgvertrekken en in het Koetshuis (tentoonstellingen)

Wat vragen wij?

– Je hebt plezier in de omgang met mensen en een prettige klantvriendelijke houding
– Je bent beschikbaar voor minimaal één dagdeel per twee weken, soms ook in het weekend (wij gebruiken een digitaal rooster)

Wat bieden wij?

– Een gezellige werkomgeving op een prachtige locatie waar iedereen welkom is
– Minimaal tweemaal per jaar een vrijwilligersvergadering waarop de dagelijkse gang van zaken wordt besproken.
– Een jaarlijks dagje uit, een eindejaar bijeenkomst en je ontvangt de nieuwsbrief

Andere taken
Natuurlijk zijn er op zo’n uitgestrekt landgoed ook andere taken die door vrijwilligers verricht worden.
Wij zijn altijd op zoek naar mensen met liefde voor planten, die willen meehelpen met het onderhoud van de tuin en het park, of met de bloemstukken in de borg. Ook zoeken wij nog een social media vrijwilliger, bijvoorbeeld om live verslag te doen tijdens evenementen.

Heb je belangstelling?
Bel met conservator Carien Kremer tel. 0598-421568 of stuur een email naar: carienkremer@fraeylemaborg.nl

– 24 december 2022

Rengers & Piccardt tentoonstelling online

Nu online: een virtuele interactieve tentoonstelling over de twee borgheren van de Fraeylemaborg tijdens het rampjaar 1672.

De populaire tentoonstelling was van april-oktober 2022 te zien op de borg in het kader van 350 jaar Gronings Ontzet en de landelijke herdenking van het rampjaar 1672. Nu staat hij ook online voor iedereen die het nog eens rustig wil bekijken: RENGERS EN PICCARDT IN 1672 – Virtueel | Jan Menze van Diepen Collectie

De levensverhalen van Osebrandt Johan Rengers (1621-1680) en zijn schoonzoon Henric Piccardt (1636-1712) komen dat jaar op pijnlijke wijze samen. Na het Ontzet van Groningen in augustus werden Rengers en Piccardt door het stadbestuur beschuldigd van landverraad en gevangen gezet. Piccardt kwam binnen een jaar weer vrij, maar Rengers werd na een langdurig proces veroordeeld en kwam pas na bemiddeling van prins Willem III van Oranje-Nassau in 1678 weer vrij. Hij was zo beschadigd door de gang van zaken dat hij niet lang daarna overleed.

Borgheer Rengers heeft niet zo’n beste reputatie. Er zijn de nodige verhalen over machtsmisbruik en hij had regelmatig ernstige conflicten met de stad Groningen. Hij was een zeer invloedrijke jonker in de Ommelanden, vervulde vele bestuurlijke functies en had een breed netwerk.
Piccardt trouwde in 1680 met een dochter van Rengers, Anna Elisabeth. De reputatie van deze domineeszoon is aanmerkelijk beter en er zijn veel verhalen over zijn avontuurlijk leven. Hij bracht het tot Kamerheer aan het hof van de Zonnekoning, schreef een gedichtenbundel, en verdiende als straatmuzikant een centje bij.

In de tentoonstelling zijn veel interessante schilderijen, kaarten en documenten bijeengebracht, dankzij bruiklenen van de Jan Menze van Diepen collectie, het Groninger Museum en de Groninger Archieven.

– 22 april 2022

Door de Koninklijke Nederlandse Munt is er een  Zilveren Dukaat geslagen met daarop de Fraeylemaborg in Slochteren. De Zilveren Dukaat wordt uitgereikt door muntmeester Bert van Ravenswaaij aan de directeuren Andreas Blühm van het Groninger museum en Marjon Edzes van de Fraeylemaborg.
De munt komt uit ter gelegenheid van de herdenking van 350 jaar Gronings Ontzet. De Fraeylemaborg en het Groninger Museum wijden een tentoonstelling aan deze herdenking. Voor publiek is de tentoonstelling ‘Rengers en Piccardt’ op Fraeylema open vanaf zaterdag 30-04-2022, de tentoonstelling ‘Stad houdt stand – 350 jaar Gronings Ontzet’ is open vanaf 23-04-2022. Het hele programma van de viering vindt u op https://volksvermakengroningen.nl/go350
Op de voorzijde van de munt staan de Fraeylemaborg en veldmaarschalk Godard van Reede als de geharnaste ridder. Nu heeft Godard waarschijnlijk nooit de Fraeylemaborg bezocht, maar de Muntwet bepaalt dat op iedere Zilveren Dukaat een ridder afgebeeld dient te worden. Godard van Reede is een belangrijk persoon in de Nederlandse geschiedenis; een ridder met een rijke historie die met recht de voorzijde van de munt siert. Voor zijn linkerbeen staat het wapen van de Provincie Groningen. Ook op alle andere munten in de serie kastelen staat deze ridder. Het opschrift op deze zijde luidt: ‘MO.NO.ARG.REG.BELGII’, dat betekent ‘nieuwe Zilveren munt van het Koninkrijk der Nederlanden’.
Op de keerzijde staat het Rijkswapen met de Koninklijke Kroon tussen de cijfers van het jaartal. Het opschrift luidt ‘CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT’, Eendracht maakt macht.
De Zilveren Dukaat met daarop de Fraeylemaborg is online te koop bij de Nederlandse munt www.knm.nl. De munt is ook te koop in de museumwinkel van de Fraeylemaborg.

– 26 november 2021

Belangrijke 17e eeuwse Groninger kom aangekocht voor Fraeylemaborg.

De Fraeylemaborg in Slochteren heeft met steun van de Gerrit van Houten Stichting en de Vereniging Rembrandt een unieke zilveren Groninger kom kunnen verwerven.
Het betreft de vroegst bekende, gedeeltelijk vuur vergulde zilveren kom, vervaardigd door Doe Freese in 1610.  Het pronkstuk is gegraveerd met vier alliantiewapens van Groninger families en de naam Fouwel Rengers Dochter Ten Post A(nn)o 1610. Vermoedelijk was de kom aanvankelijk voorzien van een deksel en werd deze gebruikt als een terrine voor één persoon.

De kom werd aangeboden door de zilverspecialist Jacob J. Roosjen. Het object is een historisch document voor de Fraeylemaborg in Slochteren.  In de 17e eeuw woonden in deze borg leden van de familie Rengers, een invloedrijk en welgesteld geslacht in stad en ommeland. De financiële bijdrage van de Vereniging Rembrandt maakt het mogelijk om dit Groninger erfgoed blijvend aan het publiek te kunnen tonen in de sfeervolle setting van de Fraeylemaborg.

De zilveren kom van Fouwel Rengers ten Post is in velerlei opzicht een pronkstuk. Niet alleen is de kom verreweg de oudste in zijn soort, maar ook zijn rijke, deels vergulde uitvoering met heraldisch vertoon is uitzonderlijk. Maar liefst acht wapenkwartieren van de eigenares zijn afgebeeld. Van de persoon Fouwel Rengers is niet veel bekend, maar haar familie is in de provincie Groningen en daarbuiten eeuwenlang toonaangevend geweest. De bekendste vertegenwoordiger in de 17e eeuw was Fouwels vader, de kroniekschrijver Johan Rengers ten Post. Ook de borgheer van Fraeylema, Osebrant Jan Rengers van Slochteren, was invloedrijk. In1672 werd hij in een geruchtmakend proces door de Stad Groningen beschuldigd van verraad, tijdens het beleg door Bommen Berend. Mede door tussenkomst van prins Willem III werd hij in 1678 gerehabiliteerd. Zo is de kom zowel in uitvoering als achtergrond en historische context een bijzonder stuk voor de Ommelander geschiedenis.

Wat weten we van Fouwel Rengers? Deze jongste dochter van Johan Rengers ten Post en Bauwe Jensema is geboren rond 1585, tijdens de ballingschap van haar ouders in Oos-Friesland. Haar jeugd voltrok zich buiten het zicht van de overgeleverde archiefbronnen. De kom is voor zover bekend haar eerste levensteken. Wat de aanleiding was voor het maken van deze prachtige kom is niet zeker.
Mogelijk kreeg ze deze cadeau toen ze meerderjarig en mondig werd. Fouwel Rengers trouwde in 1628 met Johan van Welvelde van De Klencke te Oosterhesselen. Op dat moment dat zij deze iets oudere weduwnaar huwde, moet zij al rond de veertig zijn geweest en het huwelijk bleef kinderloos.  Meer is over Fouwel niet bekend en zelfs haar overlijden is niet gedocumenteerd.

Om de kom te kunnen tonen aan het publiek wordt er een speciale vitrine gemaakt. Zodra deze klaar is wordt de kom opgesteld in de borg.  De kom is aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Themafonds Zilver) en de Gerrit van Houten Stichting.

Klik hier om meer te lezen over Fouwel Rengers(PDF)

– 12 juni 2021

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in het kader van “Zien Verduurzamen Doet Verduurzamen” een korte video gemaakt over de Fraeylemaborg in Slochteren. Deze video is hier te bekijken.

– 06 mei 2021

Het achterste gedeelte van het Engelse landschapspark van de Fraeylemaborg in Slochteren kampte met verdroging. Deze verdroging werd veroorzaakt door de ontwatering van de landbouwgronden rondom het park en door de droge zomers. Ook helpt het niet dat op grotere diepte een keileemlaag zit die heel diepe beworteling van de bomen moeilijker maakt.

Daar om hebben we in 2021 besloten een pomp te plaatsen die aangedreven wordt met zonne-energie stroom. We hebben de sloten uitgebaggerd tot op de diepte van het oorspronkelijk ontwerp van de tuin. Dit baggeren resulteert erin dat het waterbufferend vermogen van het park is toegenomen en dat na een flinke bui het water tijd heeft om in te zijgen.

Het project is betaald door het Cultuurfonds en de Bredius Stichting. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met het Waterschap Hunze en Aas en aannemer Spithorst.

– 09 februari 2021

De Fraeylemaborg blinkt de bezoekers van het landgoed in Slochteren weer mooier tegemoet dan ooit! Afgelopen anderhalf jaar onderging de borg met bijgebouwen een ingrijpende restauratie, die zo’n 1.8 miljoen euro heeft gekost. Hierbij was verduurzaming een belangrijk aspect. Behalve de borg zelf werden ook het Koetshuis, het Schathuis, de Oranjerie, het Hoofdhek en de bruggen grondig aangepakt.

Wat gebeurde er allemaal en hoe neem je verantwoorde beslissingen bij de restauratie van zo’n belangrijk cultuurhistorisch monument als landgoed Fraeylemaborg? Hierover is een korte film gemaakt die hieronder te zien is.

In de film, gemaakt door Marleen Godlieb en Joshua Vos, vertellen een aantal betrokkenen over de gang van zaken bij de restauratie. Het borggebouw staat hierbij in de hoofdrol.

De borg stond een half jaar rondom in de steigers, inclusief de toren, en was net een kunstwerk van Christo vanwege de totale verpakking in oranje doeken. De voet van de borg en het eiland waar het gebouw op staat werden verstevigd. Het dak werd hersteld en de pannen gingen er geheel af om een isolatielaag te kunnen aanbrengen. De zolders werden geïsoleerd en de vele ramen voorzien van ‘monumenten-isolatieglas’. Ook werd de aardbevingsschade gerepareerd en tot slot kreeg het geheel een goede schilderbeurt.

– 10 december 2020

De Fraeylemaborg heeft een mooi steunbedrag gekregen van het Mondriaan Fonds. Dit geld komt uit de Compensatieregeling Coronacrisis Musea. Musea met financiële problemen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 konden bij het Mondriaan Fonds compensatie aanvragen. Deze tijdelijke regeling is bestemd voor musea die in 2017 en 2018 gemiddeld minstens 7.500 betalende bezoekers hadden. Het doel van de regeling is tegemoet te komen aan de gederfde en te derven inkomsten van de instellingen en zo bij te dragen aan musea die van vitaal belang zijn voor de lokale culturele infrastructuur.

– 08 december 2020

In het KRO-NCRV programma BinnensteBuiten wordt de kijker dagelijks, op televisie én online, getrakteerd op een gepassioneerde en duurzame dosis Huis en Interieur, Tuin en Natuur en Eten en Drinken. Het programma wordt elke werkdag uitgezonden op NPO 2 om 18.45 uur en op zaterdag is er een weekendeditie om 18.45 uur.
In de aflevering van 25 november 2020 kwam het landgoed Fraeylemaborg aan bod met o.a. een gesprek met conservator Henny van Harten en jonkvrouwe Mieke van Panhhuys die hier een groot deel van haar jeugd gewoond heeft.

– 25 juni 2020

Fraeylema zoekt leden jongerencommissie

Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren zoekt jongeren die mee willen doen aan de Fraeylema Jongerencommissie. Het is de bedoeling dat de jongerencommissie zicht buigt over het soort activiteiten die het museum organiseert. Moet er meer muziek komen of dans. Moet er een augmented reality expositie in het park ‘hangen’. Welke beeldende kunst spreekt jongeren aan en wat zou dan wel en niet op het landgoed passen. Moet het museum sleep overs organiseren, moet er een studiezaal komen voor CKV. Kortom er zou van alles kunnen veranderen en verbeteren op het landgoed.

Ben je tussen de 8 en 18 jaar oud dan word je van harte uitgenodigd je aan te melden. De Fraeylemaborg hoopt jongeren uit de hele gemeente Midden-Groningen te interesseren voor deze interessante commissie. Maar ook als je in een andere gemeente woont ben je van harte welkom. Hoe groot de jongerencommissie moet zijn en hoe ze precies gaat werken dat gaat die commissie zelf bepalen.

Iedereen die zich aanmeldt wordt uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst en die is op dinsdag 14 juli 2020 om 15.00 uur op de Fraeylemaborg. Ben je dan op vakantie dan nodigen we je uit voor bijeenkomst twee.

Stuur een mailtje naar info@fraeylemaborg.nl met daarin je naam, adres en telefoonnummer. Dan sturen wij jou een agenda.

– 21 januari 2020

De Fraeylemaborg in Slochteren ontvangt 250.000 euro van BankGiro Loterij.

Een bijzondere verrassing voor Museum Landgoed Fraeylemaborg in Slochteren. Namens de BankGiro Loterij verraste ambassadeur Leontine Borsato de Groninger borg met een eenmalige schenking van 250.000 euro. Hiermee kan de Fraeylemaborg een grootschalig restauratie- en verduurzamingsproject, waarbij alle gebouwen aardbevingsbestendig worden gemaakt, realiseren.

Marjon Edzes, de directeur van de Groninger borg, nam de cheque vandaag in ontvangst. Ze reageert enthousiast: “Wauw, dit maakt ons heel blij. Echt top: nu is het helemaal gefinancierd. Het dak gaat van de borg en wordt geïsoleerd, ook komt er isolatieglas rondom en de oranjerie wordt aangepakt. Er moet nog heel veel gebeuren!”

Recordbedrag naar culturele sector
Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij gaat er dit jaar opnieuw een record miljoenenbedrag naar cultuur in Nederland. De schenking aan de Fraeylemaborg vond plaats in aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij, dat op 5 februari plaatsvindt in Naturalis in Leiden. Tijdens deze bijeenkomst onthult de Loterij traditiegetrouw welk totaalbedrag zij in 2020 aan vele musea en andere culturele organisaties kan schenken en hoe zij dit bedrag verdeelt. Mede dankzij de steun van de BankGiro Loterij blijft cultuur en cultureel erfgoed behouden en toegankelijk voor iedereen.

Over de BankGiro Loterij – de cultuurloterij van Nederland
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. Minimaal 40 procent van de opbrengst schenkt de Loterij direct aan cultuur in Nederland. Maandelijks spelen ruim 700.000 deelnemers mee met de BankGiro Loterij. Zij maken elke maand kans op meer dan honderdduizend prijzen en dragen met minimaal 40 procent van hun lotprijs bij aan alle vormen van cultuur in Nederland: van bioscopen tot concerten en van kastelen tot musea.

– 19 december 2019

Vanaf heden staat het nieuwe wandelknooppuntennetwerk van de gemeente Oldambt, Veendam en oud-gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren online. Het netwerk vind je op de volgende link: http://wandelen.groningen.nl/wandelroutes/wandelnetwerk .

– 16 september 2019

Groninger Borgenpad – Wandelen rondom de borgen

Er staan nu zeven rondwandelingen klaar, ze starten en eindigen allemaal bij een borg. Wandelaars zijn verrast door de vele nieuwe en mooie paadjes in deze rondwandelingen. Na Coendersborg, Nienoord, Allersmaborg, Verhildersum, Menkemaborg/Rensumaborg en Ewsum is nu ook de rondwandeling Fraeylemaborg klaar: https://groningerborgenpad.nl

– 15 augustus 2019

MuseumTV heeft een prachtige mini documentaire gemaakt over het landgoed Fraeylemaborg en over de tentoonstelling van de glaskunstenaar Bernard Heesen, die t/m 27 oktober 2019 te bewonderen is op het landgoed.