English Deutsch

Over ons

Over de organisatie

De Fraeylemaborg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Het formulier “Publicatieplicht ANBI” is hier te downloaden (PDF).
De Fraeylemaborg is een geregistreerd Museum.

KvK-nummer: 41009675
RSIN: 003910507
BTW-nummer: 0039.10.507.B.01
SBI code: 91.02.1

Opgericht op 01-04-1976

Bank: IBAN: NL 36 RABO 0359412343  /  BIC: RABONL2U

Directeur: L. Knol liefkeknol@fraeylemaborg.nl
Conservator: drs. C. Kremer carienkremer@fraeylemaborg.nl
Hoofd Interne Dienst: G.P. de Haan gerarddehaan@fraeylemaborg.nl 

Steun de Fraeylemaborg

Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen; cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. Cultuur. Je houdt ervan. Je geeft erom. Een wereld zonder cultuur zou een dor bestaan opleveren. Maar zonder bezoekers geen expositie, zonder luisteraars geen concert, zonder publiek geen voorstelling. Hoe meer mensen erom geven, hoe mooier het wordt. Geven is ook een kunst.

De Fraeylemaborg is een Culturele ANBI. Dat betekent dat u een gift aan ons mag verhogen met 25%. Dit mag vanaf 2012. Er zit wel een maximum van € 1.250 aan. Omgerekend betekent het dat u € 5.000 kunt schenken, maar € 6.250 kunt aftrekken van uw belasting. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift aan ons of andere culturele ANBI’s? Ook dan is het bedrag van de verhoging maximaal € 1.250.

Geven gaat over passie en enthousiasme. Geven is meer dan geld alleen. Jouw donatie is een bijdrage aan het culturele leven. Met jouw gift kun je het fundament van de Fraeylemaborg verstevigen en nieuwe mogelijkheden voor het landgoed scheppen. Maar wist je al dat je op veel verschillende manieren kan geven? Je kunt helpen als vrijwilliger, dat is ook geven maar je kunt ook  lid worden van onze  ‘Vrienden‘ vereniging. Voor  20 euro heb je een heel jaar lang gratis toegang tot het landgoed. Bovendien ben je tweemaal per jaar welkom op de Vriendendag. Die wordt altijd gehouden op een zaterdagmorgen. Veelal is er dan een interessante lezing over het landgoed te beluisteren. Viermaal per jaar ontvangt u de nieuwsbrief over de Fraeylemaborg. De vrienden geven vervolgens elk jaar 9 duizend euro aan het landgoed voor restauraties, tentoonstellingen, een film of de uitgifte van een boek. Waar de gift naar toegaat wordt besloten op de Vriendendag.

Schenken aan de Fraeylemaborg

Onze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een instelling als bedoeld in art. 6.33, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit betekent dat onze stichting is vrijgesteld van schenkings- en successierechten inzake al hetgeen de stichting verkrijgt krachtens aan haar gedane schenkingen, aan haar vermaakte legaten of als erfgename op grond van een testamentaire beschikking.

Collectie

De objecten die u kunt zien op de Fraeylemaborg behoren toe aan de collecties van het J.B. Scholtenfonds, de Jan Menze van Diepen Stichting en de Gerrit van Houten Stichting. Deze laatste stichting is ook de eigenaar van het landgoed Fraeylemaborg.

Wilt u meer zien van onze collecties?

Collectie Groningen

Een overzicht van de belangrijkste objecten uit de collectie van de Fraeylemaborg, met foto’s van zeer hoge resolutie zodat deze tot in detail kunnen worden bekeken.

https://collectiegroningen.nl/erfgoedorganisaties/ego/62/?type=%27A%3D0&cHash=97a70ea19ad9ce26a7a293d2a10c204c

Jan Menze van Diepencollectie

De hele collectie van de Jan Menze van Diepen Stichting (ruim 9.000 objecten) vindt u in deze database. De collectie bevat  Aziatisch keramiek, Oranje-Nassauprenten, beeldende kunst en historische topografische kaarten.

https://www.vandiepencollectie.nl/nl/zoeken-in-de-collectie/

Gerrit van Houtencollectie

Op deze website ziet u een klein deel van de collectie.

https://www.gerritvanhouten.nl/landschapgroningen.html

De app van de Fraeylemaborg

U vindt in deze app tal van verhalen, filmpjes en geluidsfragmenten over de collectie van de Fraeylemaborg.

De app opent met een plattegrond van het gebouw. Vervolgens klikt u op een kamer en ziet u een 360 graden tekening van die kamer. Alle objecten die zijn ingekleurd zijn aanklikbaar en zo komt u bij de verhalen en filmpjes.
In de appstores kunt u onze app gratis downloaden op de telefoon of de tablet.  Gewoon op de zoekterm Fraeylemaborg.
Deze app kunt u gebruiken tijdens uw bezoek aan de borg, maar de app werkt ook als u deze op elke andere locatie of thuis wilt raadplegen.

Partners


Gerrit van Houten Stichting

De artistieke nalatenschap van de Groninger schilder Gerrit van Houten wordt beheerd door de Gerrit van Houten Stichting


Jan Menze van Diepen Stichting

Deze Stichting werd in 1978 door de heer Van Diepen opgericht, om in de toekomst zijn collectie te blijven beheren.


Stichting Van der Wijck-de Kempenaer

Deze stichting beheert de nalatenschap van Jhr. Dr. Henri van der Wijck (1927-2001).


Vereniging Vrienden Landgoed Fraeylemaborg

De Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg is in 1998 opgericht.


Fraeylema Ensemble

Al bijna 40 jaar voert het Fraeylema Ensemble ieder jaar een openluchtspel op.

Sponsoren

 

VriendenLoterij* www.vriendenloterij.nl
HS Kammingafonds* www.jbs-hsk.nl
PBC Groningen* www.cultuurfonds.nl
Bolhuisfonds* www.skbl.nl/erfgoedfondsen/
Fonds Lambers-Burger*
Kunstraad * www.kunstraadgroningen.nl
Provincie Groningen www.provinciegroningen.nl
Gemeente Midden-Groningen www.midden-groningen.nl
Jan Menze van Diepen Stichting www.vandiepencollectie.nl
Stichting Van der Wyck- de Kempenaer
Gelden centrumplan ontwikkeling Slochteren* www.regiogroningenassen.nl
Stimuleringsfonds creatieve
industrie*
www.stimuleringsfonds.nl
Gerrit van Houten Stichting www.gerritvanhouten.nl
Bouwfonds cultuurfonds* www.bouwfondscultuurfonds.nl
Beringer Hazewinkel fonds* www.beringerhazewinkel.nl
ANWB* www.anwb.nl
Ars Donandi www.arsdonandi.nl
NAM leefbaarheid en duurzaamheidsprogramma www.nam.nl/nam-en-de-samenleving/groningen-gasveld-specifieke-regelingen/leefbaarheid-en-duurzaamheidsprogramma.html
Vrienden Fraeylemaborg Vereniging vrienden landgoed Fraeylemaborg/
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed www.cultureelerfgoed.nl
Lionsclub Skiramere www.skiramere.lions.nl/
Groei en Bloei Midden-Groningen midden-groningen.groei.nl/home

Jaarverslagen en beleid

Het jaarverslag 2023 van de Stichting Landgoed Fraeylemaborg is hier te downloaden als PDF bestand.

Het beleidsplan 2021-2024 is hier te downloaden als PDF bestand.

Het beleidsplan 2025-2028 is hier te downloaden als PDF bestand.

Quickscan Wet natuurbescherming Hoofdweg 30 (Landgoed Fraeylemaborg) te Slochteren (PDF)

Het jaarverslag van 2022 is hier nog te bekijken.

Hier kunt u een document (PDF, Engelstalig) vinden over het onderzoek naar het effect van de aardbevingen in de provincie Groningen aan de gebouwen op landgoed Fraeylemaborg.

Om deze bestanden te kunnen lezen heeft u een PDF reader nodig. Als u een dergelijk programma niet op uw computer heeft staan, dan kunt u een gratis Acrobat PDF Reader downloaden via de Adobe site

Disclaimer

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Museum Landgoed Fraeylemaborg is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Museum Landgoed Fraeylemaborg.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Museum Landgoed Fraeylemaborg te mogen claimen of te veronderstellen.

Museum Landgoed Fraeylemaborg streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Museum Landgoed Fraeylemaborg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Lees hier de complete Privacy verklaring Landgoed Fraeylemaborg