English Deutsch

Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Vriendenbestuur april 2024. Van links naar rechts: Staand: Koos Reitsma, penningmeester / Joyce Wieringa, PR en marketing / Fekko Sebens, evenementen Zittend: Peter Kamminga, voorzitter / Pia de Vries, secretaris / Ciska de Groot, PR en marketing

De Vereniging van Vrienden van de Fraeylemaborg (opgericht in 1998) heeft als doel een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de borg en het landgoed door middel van een jaarlijkse schenking. We sluiten daarom graag vriendschappen met belangstellenden om er zodoende samen voor te zorgen dat dit bijzondere erfgoed en deze prachtige natuur voor de toekomst behouden blijven. Voor € 20,00 per jaar bent u al Borgvriend. Een extra bijdrage is natuurlijk van harte welkom!

In 2023 is een nieuwe folder uitgebracht. Daarin staan o.a. de verschillende vriendschappen die de Vereniging aanbiedt. Naast de mogelijkheid van Borgvriend kunt u ook Vriend voor het Leven worden. Daarvoor betaalt u eenmalig tenminste € 500,00.

Voordelen voor Vrienden:

 • Een jaar lang vrije toegang tot de borg, de tentoonstellingen en het park voor het gehele inwonende gezin
 • In het voor- en najaar een speciale bijeenkomst met een interessante lezing over een cultureel onderwerp of optreden
 • U ontvangt onze digitale nieuwsbrief VriendenNieuws
 • Het boek “Een heerlijkheid en landgoed onder druk” door Peter Kamminga als welkomstgeschenk
 • En nog veel meer…

De afgelopen jaren hebben de Vrienden mede bijgedragen aan:

 • de restauratie van de bibliotheek in de borg
 • de tekenfilm over het ontstaan van de borg
 • de aanplant van bomen in de oostelijke zichtlijn van het bospark
 • het plaatsen van authentieke gaslantaarns langs de oprijlaan op het voorterrein
 • de restauratie van de wijzerplaat van de toren van de borg
 • de aanleg van de appelhof
 • de permanente tentoonstelling in de Oranjerie
 • de publicatie van het boek “Toen gewoon, achteraf bijzonder” door drs. H. van Harten-Boers (oud-conservator van de borg)
 • de realisatie van de Fraeylemaborg-app
 • de verbetering van de waterhuishouding in het park

De Vereniging van Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw bijdrage in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekbaar is (mits boven de drempel). Het inschrijvingsnummer is: 807759387.

Meer informatie of Vriend worden? Mail naar vrienden@fraeylemaborg.nl

De volgende bestanden zijn te downloaden:

Verslag Vriendendag 13 april 2024

Jaarverslag  2023 Vereniging van Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Financieel jaarverslag 2023 Vereniging van Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Verslag Vriendendag 07 oktober 2023

Privacyverklaring Vereniging van Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg 2021-2024

Vriendenfolder 2023