English Deutsch

Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Het bestuur van de Vereniging Vrienden per 9 april 2022.

De Vereniging van Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg is in 1998 opgericht. De Vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die als doel heeft een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het landgoed door middel van een jaarlijkse schenking. De vereniging telt ruim 600 leden, een respectabel aantal. Er bestaan echter alleen maar goede redenen om dat aantal uit te breiden! Immers meer leden betekent meer ondersteuning voor “onze” fraaie Fraeylemaborg! 

Er zijn onder meer bijdragen verleend voor de restauratie van de bibliotheek, de aanplant van bomen in de oostelijke zichtlijn van het bospark, het plaatsen van authentieke gaslantaarns langs de oprijlaan op het voorterrein, restauratie van de wijzerplaat van de toren van de borg, de aanleg van de appelhof, de permanente tentoonstelling in de Oranjerie en publicatie van het oral history boek “Toen gewoon, achteraf bijzonder”.

U wordt van harte uitgenodigd om u als Vriend van de Fraeylemaborg op te geven. De lidmaatschapskosten bedragen € 20,00 per jaar. Als lid heeft u het hele jaar door vrije toegang tot de Fraeylemaborg inclusief het Koetshuis en tentoonstellingen. Twee keer per jaar wordt er een Vriendendag georganiseerd, in het voorjaar en in de herfst.

De Vereniging Vrienden heeft een nieuwe wervingsbrochure uitgebracht. Daarin wordt onder meer  uitgebreid stil gestaan bij de verschillende vriendschappen die de Vereniging aanbiedt. Naast de mogelijkheid van Borgvriend kunt u nu ook Boomvriend worden. Voor € 250,00 plant u een boom en vervolgens ondersteunt u de groenwerkzaamheden in het park voor minimaal € 75,00 per jaar aansluitend aan het jaar dat uw boom is geplant. In overleg maakt u een keuze over de soort en de wijze waarop u aandacht wilt geven aan het planten.

Tevens bestaat, los van een vriendschap, de mogelijkheid om een boom te planten. Een goede gelegenheid kan bijvoorbeeld zijn een bijzondere gebeurtenis die u wilt vieren of u wilt iemand herdenken. Daarvoor zijn de kosten € 250,00. Wanneer u eenmalig een boom heeft geplant, draagt u bij aan het vitaal houden van het historische park, het zogenaamde “Slochterbos”.

Als derde mogelijkheid kun u er ook voor kiezen om Vriend voor het leven te worden. Daarvoor betaalt u eenmalig tenminste € 500,00.

 

Email Vereniging Vrienden:
vrienden@fraeylemaborg.nl

De Vereniging Vrienden is sinds 1 januari 2012 een Culturele ANBI. Het inschrijvingsnummer is: 807759387


De volgende bestanden zijn te downloaden:

Balans en resultatenrekening 2021

Verslag Vriendendag 08 oktober 2022

Jaarverslag  2021 Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Privacyverklaring Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Bestuurssamenstelling Vereniging Vrienden april 2022

Beleidsplan Vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg 2021-2024