English Deutsch

Het bestuur heeft, gelet op de voorspellingen van deskundigen ten aanzien van de ontwikkeling van Covid-19 in het najaar en de daarbij aangekondigde beperkende maatregelen, besloten de geplande Vriendendag van 10 oktober niet door te laten gaan. We achten de gezondheidsrisico’s te groot.

Voor 2021 zijn de Vriendendagen gepland op zaterdag 10 april en 9 oktober.

Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

De Vereniging van Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg is in 1998 opgericht. De Vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), die als doel heeft een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het landgoed door middel van een jaarlijkse schenking. De vereniging telt ruim 600 leden, een respectabel aantal. Er bestaan echter alleen maar goede redenen om dat aantal uit te breiden! Immers meer leden betekent meer ondersteuning voor “onze” fraaie Fraeylemaborg! 

Tijdens de Vriendendag van 13 mei 2017 ontving de Vereniging een gift van € 1.000,00 van de Fa. Spithorst. De bijdrage werd door de voorzitter onder dankzegging in ontvangst genomen.

Er zijn onder meer bijdragen verleend voor de restauratie van de bibliotheek, de aanplant van bomen in de oostelijke zichtlijn van het bospark, het plaatsen van authentieke gaslantaarns langs de oprijlaan op het voorterrein, restauratie van de wijzerplaat van de toren van de borg, de  aanleg van de appelhof, de permanente tentoonstelling in de Oranjerie en publicatie van het oral history boek “Toen gewoon, achteraf bijzonder”.

U wordt van harte uitgenodigd om u als Vriend van de Fraeylemaborg op te geven. De lidmaatschapskosten bedragen € 20,00 per jaar. Als lid heeft u het hele jaar door vrije toegang tot de Fraeylemaborg inclusief het Koetshuis en tentoonstellingen. Twee keer per jaar wordt er een Vriendendag georganiseerd, in het voorjaar en in de herfst.

De Vereniging Vrienden heeft een nieuwe wervingsbrochure uitgebracht. Daarin wordt onder meer  uitgebreid stil gestaan bij de verschillende vriendschappen die de Vereniging aanbiedt. Naast de mogelijkheid van Borgvriend kunt u nu ook Boomvriend worden. Voor  € 250,00 plant u een boom en vervolgens ondersteunt u de groenwerkzaamheden in het park voor minimaal € 75,00 per jaar aansluitend aan het jaar dat uw boom is geplant. In overleg maakt u een keuze over de soort en de wijze waarop u aandacht wilt geven aan het planten. Het is mogelijk een naamplaatje te plaatsen bij uw boom.

Tevens bestaat, los van een vriendschap, de mogelijkheid om een boom te planten. Een goede gelegenheid kan bijvoorbeeld zijn een bijzondere gebeurtenis die u wilt vieren of u wilt iemand herdenken. Daarvoor zijn de kosten € 250,00. Wanneer u eenmalig een boom heeft geplant, draagt u bij aan het vitaal houden van het historische park, het zogenaamde “Slochterbos”.

Als derde mogelijkheid kun u er ook voor kiezen om Vriend voor het leven te worden. Daarvoor betaalt u eenmalig tenminste € 500,00.

Email Vereniging Vrienden:
vrienden@fraeylemaborg.nl

Deze wieg voor de Kinderkamer in de borg is aangekocht en gerestaureerd dankzij een bijdrage van de Vereniging Vrienden

De Vereniging Vrienden is sinds 1 januari 2012 een Culturele ANBI. Het inschrijvingsnummer is: 807759387

 

De volgende bestanden zijn te downloaden:

Verslag Vriendendag 05 oktober 2019

Jaarverslag  2019 Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Balans 2019 Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Resultatenrekening 2019 Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Vergelijking resulaten jaren 2019-2016 Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Privacyverklaring Vereniging Vrienden van het Landgoed Fraeylemaborg

Bestuurssamenstelling Vereniging Vrienden 2020

Beleidsplan Vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg 2017-2020