English Deutsch

Gerrit van Houten Stichting

De artistieke nalatenschap van de Groninger schilder Gerrit van Houten wordt beheerd door de Gerrit van Houten Stichting. Deze werd opgericht op 24 augustus 1945 en stelt zich ten doel het werk van Gerrit van Houten bijeen te houden en bekend te maken.

Gedurende een reeks van jaren werd werk van Gerrit van Houten in semi-permanente exposities in het Groninger Museum en in het Singer Museum te Laren (N.H.) tentoongesteld. Sinds 1972 is de Stichting eigenares van de Fraeylemaborg te Slochteren. Deze fraai gelegen, in negentiende eeuwse stijl ingerichte Groninger borg vormt een aantrekkelijke en passende entourage voor het sfeervolle werk van de jonge kunstenaar uit het laatste kwart van de 19e eeuw.

Het bestuur van de  Stichting zal ook in de toekomst het doel van de Stichting blijven nastreven: ‘Het bevorderen van de kunstzin van het publiek door het tentoonstellen van schilderijen, aquarellen en tekeningen van Gerrit van Houten en andere bekende schilders…’.

Gerrit van Houten (1866-1934)

Gerrit van Houten werd in 1866 geboren in de stad Groningen als telg uit een vooraanstaande Groninger familie. Al jong gaf hij blijk te beschikken over een bijzonder tekentalent. In de familie Van Houten was artistieke begaafdheid geen uitzondering.

Zijn vader Hindrik van Houten was een goed amateurtekenaar en zijn zuster Alida en nicht Barbara waren verdienstelijke kunstenaressen. Gerrit van Houtens gehele oeuvre ontstond tussen zijn dertiende en vierentwintigste levensjaar. Hij koos onderwerpen uit zijn naaste omgeving: vooral landschappen, stillevens en zeegezichten, maar ook wel portretten van huisgenoten, interieurs en gezichten op Groningen. In zijn hoofdzakelijk naturalistische stijl vond hij een heel eigen vorm voor expressionistische tendensen.

Toenmalige en latere recensenten hebben vaak gewezen op de kwaliteit van zijn werk en zijn enorme technische kunde op zo jeugdige leeftijd. Een snel verergerende geestesziekte betekende omstreeks 1890 een vroegtijdig einde van zijn kunstenaars-loopbaan.