English Deutsch

Van Diepen en de Fraeylemaborg

De eeuwenoude Fraeylemaborg in Slochteren is vanaf 1975 opengesteld voor publiek. Vanaf het begin heeft de collectie van Van Diepen een belangrijke rol gespeeld in de inrichting van de borg, zowel bij tentoonstellingen als ten bate van de vaste inventaris.

Deze bijzondere band leidde ertoe dat de Jan Menze van Diepen Stichting in 1994 haar collectie onderbracht in een nieuw depot op het landgoed Fraeylemaborg.

In de Fraeylemaborg kan men verspreid door het gebouw kunstwerken uit de Van Diepen collectie bewonderen, in wisselende samenstelling.

Wie was Jan Menze van Diepen?

Jan Menze van Diepen werd in 1905 in de stad Groningen geboren, stammend uit een familie van scheepsbouwers. Van jongs af aan had hij een voorliefde voor kunst en geschiedenis. Het verzamelen zat hem in het bloed. In een periode van meer dan 50 jaar bracht hij een omvangrijke en gevarieerde collectie bijeen.

Van zijn ouders erfde hij een voorliefde voor Aziatische keramiek. Voortbouwend op hun verzameling wist hij een schitterende collectie samen te stellen, uniek voor een particulier. Tijdens de Tweede Wereldoorlog startte hij met een ander belangrijk onderdeel van de collectie: prenten en keramiek rond het Huis Oranje-Nassau.

Van Diepen verzamelde niet alleen voor zichzelf. Zoveel mogelijk probeerde hij anderen te laten meegenieten, door zijn kunstwerken kortere of langere tijd in bruikleen te geven.

Jan Menze van Diepen overleed in Haren, op 26 februari 1994.

De Jan Menze van Diepen Stichting

Deze Stichting werd in 1978 door de heer Van Diepen opgericht, om in de toekomst zijn collectie te blijven beheren.

De doelstelling spreekt voor zich:

“Het doel van de stichting is de verkrijging, het beheer en de tentoonstelling voor publiek van voorwerpen van beeldende kunst, ceramiek, glas, prenten, kaarten, foto’s, byjoux, meubelen, curiosa en andere kunstvoorwerpen met een historische waarde, alsmede het in bruikleen geven van de voorwerpen aan instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven als deze stichting”.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

Dhr. Mr. J. Kuipers, voorzitter, secretaris
Dhr. Drs. R.T. Smid, penningmeester
Mevr. Drs. H.B.M. Bemboom, algemeen bestuurslid

Medewerkers:

Mevr. Drs. C. Kremer, conservator/beheerder
Dhr. H.L.F. Siemensma, registrator/behoudsmedewerker

Inlichtingen:

Jan Menze van Diepen Stichting
Hoofdweg 30
9621 AL Slochteren
Telefoon: 0598 422316 / 0598 421568
E-mail: info@vandiepenstichting.nl