English Deutsch

EEN HEERLIJKHEID EN LANDGOED ONDER DRUK

12,35

Een heerlijkheid en landgoed onder druk is het derde themadeel in de serie over het leven van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en zijn familie.

Beschrijving

Een heerlijkheid en landgoed onder druk is het derde themadeel in de serie over het leven van Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren en zijn familie. Centraal staat de (rechts)positie van de heerlijkheid en het landgoed in de snel veranderende samenleving van de 19e en 20e eeuw. De blik is gericht op de impact van die veranderingen op de mate van lokale maatschappelijke betekenis en politieke-sociale reikwijdte van de heerlijkheid, het landgoed en de familie Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren. Door een aantal historische gebeurtenissen uit te diepen wordt duidelijk dat deze ontwikkelingen onherroepelijk leidden tot een veranderende positie van de hoofdbewoners van de Fraeylemaborg. Land- en watertollen, bruggen, marktdagen, zijlrechten, het pootrecht en verpotingsrecht, het bos en de politiek zijn onderwerpen die aan bod komen. Allemaal aan het landgoed verbonden rechten, invloeden en objecten die steeds vaker en feller werden betwist en bestreden. De invloed van deze gebeurtenissen op de huidige vorm van het landgoed is groot geweest. In dit derde deel zijn de genoemde thema’s in samenhang uitgewerkt.
Auteur: Peter Kamminga
ISBN: 9789464910797