English Deutsch

Getrouw aan God, Oranje en ‘t Vaderland

11,45

Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1875-1952) is sterk te indentificeren met de drieslag God, Oranje en Nederland.

Beschrijving

Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren (1875-1952) is sterk te indentificeren met de drieslag God, Oranje en Nederland. Familiair geworteld in het Reveil zette Evert Jan zich in de eerste helft van de twintigste eeuw in voor het behoud en de uitbouw van protestants Nederland. Dit deed hij vol overgave op het gebied van politiek, kerk en zielzorg. Daarbij had Evert Jan een voorliefde voor de geschiedenis van de familie Van Oranje-Nassau. Hij ijverde voor de belangen van het Koninklijk Huis en het Oranje-erfgoed in binnen- en buitenland. Beroemd was zijn Oranje-bibliotheek in de Fraeylemaborg in Slochteren, de plek waar hij met zijn gezin en het personeel woonde.
Auteur: Peter Kamminga
Aantal pagina’s: 100