English Deutsch

Fraeylemaborg op stelten

02 januari 2024 T/M 31 december 2024


Als je de Fraeylemaborg vanuit een hoger standpunt wilt bekijken, kan dat in het vervolg op stelten! Om een bezoek aan dit fraaie landgoed levendiger te maken zijn er  een aantal oude kinderspel-materialen beschikbaar. Bij de borg kan men naar keuze stelten, hoepels of het croquetspel ophalen om dit vervolgens op het voorterrein uit te proberen.

Het lopen op stelten is een uitdaging voor het evenwichtsgevoel. Oorspronkelijk was het een manier om ondergelopen stukken grond te doorwaden. Later is het uitgegroeid tot een spel. Voor kinderen is het leuk om dit uit te proberen en te zien dat men al doende leert.

Hoepelen heeft ook al een lange geschiedenis. De Griekse geneesheer Hippocrates beval het circa 300 jaar voor Christus al aan, en noemde het een buitengewoon gezonde oefening voor mensen met een zwakke gezondheid. In de negentiende eeeuw was het rollen met een houten hoepel een bekend spel in heel Europa. Later werden hoepels vooral van ijzer gemaakt en dat geldt ook voor de hoepels bij de Fraeylemaborg. Het is een hele kunst om de hoepel rechtop te houden en in een rechte lijn te laten rollen. Ook hier weer een leuke uitdaging op de hobbelige klinkerpaden bij de Fraeylemaborg!

Het croquetspel was vroeger een favoriet spel van de familie die de borg bewoonde. Croquet is een balsport met als doel om als eerste een bal door zes poortjes te slaan. Je komt dan uiteindelijk bij de eindpaal, ook wel de eindspies. De poortjes ofwel bogen worden in het gras geplaatst. Je speelt het spel in twee partijen met elk eigen kleuren ballen.