English Deutsch

KETI KOTI

13 juli 2024 | 13:00 TOT 18:30


LET OP, LOCATIE KIELZOG HOOGEZAND

Op zaterdag 13 juli viert Midden Groningen Keti Koti bij Kielzog in Hoogezand. Een festival vol films, een talkshow, verhalenvertellers, poëzie, workshops, live-muziek, dans en kraampjes met eten en traditionele attributen. Ook de Fraeylemaborg doet mee aan het festival. Het Keti Koti Festival wordt om 13.00 uur geopend.

Keti Koti betekent de ketenen gebroken en verwijst naar de bevrijding van tot slaaf gemaakten. Keti Koti is een dag van herdenken en vieren. Enerzijds staan we stil bij de gruwelijkheden en de gevolgen van de slavernij, anderzijds vieren we dat we nu in vrijheid kunnen leven. Keti Koti is daarmee een feestdag voor iedereen, om te erkennen en om bewust te worden van de gevolgen van het Nederlandse koloniale verleden.

Ook Landgoed Fraeylemaborg is aanwezig bij de viering, met informatie over de manier waarop het slavernijverleden en het koloniale verleden ook het leven op de borg beïnvloedden. Zo was borgheer Osebrandt Johan Rengers (1621-1680) voorzitter van de Kamer Stad en Lande, de Groninger afdeling van de West-Indische Compagnie. Veel welgestelde Groninger families investeerden in de W.I.C. Hun eigendommen vinden we terug in de collectie van de borg.

Ook zijn er meerdere connecties tussen de borg en het toenmalige Nederlands-Indië. Bijvoorbeeld in het kookboek van borgvrouwe Louise de Sandra Veldtman (1789-1847). In haar verzameling recepten vinden we sajoer, sambal van komkommer en een recept voor atjar. Ook een verpakking voor ‘koffy thee tabak’. Haar man Johan Hora Siccama (1778-1829) plantte Noord-Amerikaanse bomen in het park van de borg, de zaden kreeg hij van het Ministerie Nationale Nijverheid en Koloniën.

Zelfs met de uitgestrekte boomgaarden, moestuinen en kassen van de Fraeylemaborg konden dus niet alle ingrediënten ‘voor eigen gebruik’ verbouwd worden. Suiker, koffie, tabak, specerijen, de producten waar de slavernij en het koloniale verleden onlosmakelijk mee zijn verbonden, vonden ook hun weg naar Slochteren.

Met Charles Goudsmit van Stichting Pittig Gekruid.

Meer informatie: Keti Koti Festival – Kielzog theater | muziekschool | kunstwerkplaats

Dit evenement vind niet in de Fraeylemaborg plaats, maar in Theater Kielzog, Gorecht Oost 157, 9603 AE Hoogezand.