English Deutsch

Puzzeltocht naar de Fraeylemamolen

02 januari 2024 T/M 31 december 2024

Bestel ticket


Aan de hand van een geïllustreerd boekje kunnen kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar een wandeling maken van de Fraeylemaborg naar de Fraeylemamolen aan de Groenedijk in Slochteren.

Het is het jaar 1786, Jan de Sandra Veldtman, de zoon van de Heer van Fraeylema neemt je in het boekje mee naar de Fraeylemamolen die zijn vader net heeft laten bouwen. Onderweg is er aandacht voor de Fraeylemaborg, voor de rol die de borgheer vroeger had, voor de natuur onderweg en natuurlijk ook voor de molen. Misschien is de molenaar wel in de molen en kun je ook binnen een kijkje nemen.

De route loopt deels door het dorp en door het Kleine Bos.  Er zijn vragen onderweg. Elk goede antwoord levert een letter op. Weet jij de oplossing van de puzzel?

Lengte van de wandeling: ca. 3 km.

Kosten van het boekje: € 2,00